loader image
tavan-plus

درخت یاری

پویش درخت یاری یک حرکت مردمی درجهت فرهنگ سازی کاشت درخت های مثمر و بومی و حذف درختان مضر برای محیط زیست است که با هدف کمک به اقشار کمتر برخوردار سعی می کند تا ثمرات این درخت کاری را با کمک درختیاران به دستان این عزیزان برساند. در این پویش هر فرد یا گروهی می تواند با تهیه و کاشت درختان مثمر در به نتیجه رسیدن این هدف بزرگ گامی کوچک اما مهم بر دارد.

نگاهی گذرا به چشم­اندازهای بنیادین تأسیس مدارس صدرا نشان می­دهد که این مدارس یکی از مناسبت­ترین بسترها برای پیاده­سازی اهداف بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی به­شمار می­آیند. این چشم اندازها عبارت­اند از: عمل به سیرة رسول اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، تحوّل در علوم انسانی، تقویت بنیّة دینی جامعه، تلاش برای شکوفایی استعدادها و گرایش دانش­آموزان به­سوی افق­های روشن علمی و اخلاقی، تلاش برای ایجاد کیفیّت و پویایی در نظام آموزشی، هدایت جوانان به­سوی زلال معارف اسلامی و نهایتاً جذب و پرورش دانش­آموزان مستعد برای هدایت جامعه. از آنجا که در ضمن بیانیة گام دوم انقلاب «مدیران جوان» یکی از گروه­هایی برشمرده شده­اند که باید در همة میدان­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین­المللی و در تمام عرصه­های دین، اخلاق، معنویت و عدالت، با اتکا بر تجربه­ها و عبرت­های گذشته و با نگاه انقلابی و عمل جهادی شانة خود را زیر بار مسئولیت قرار بدهند، با عطف توجهی دوباره به چشم­اندازهای بنیادین تأسیس مدارس صدرا، می­توان این مدارس را یکی از مناسب­ترین بسترها برای پرورش مدیران جوان، کارآمد، مؤمن و انقلابی به­شمار آورد.

ویدئو+

عکس+