نام و نام خانوادگیرقیه عبادی
شماره همراه (تماس)09908165570
مقطع تحصیلیمتوسطه دوره دوم
نام مدرسه محل تحصیلصدرا
رشته تحصیلیعلوم و معارف اسلامی
آیا سابقه کار رسانه ای دارید؟بله
آیا رایانه دارید؟بله
تجربه کار با نرم افزار های گرافیکی دارید؟بله
انتخاب کنید!
  • غیره...
بنویسید:تولید کلیپ و گزارش با تلفن همراه
آیا تلفن هوشمند دارید؟بله
باچه نرم افزارهای گرافیکی در تلفن همراه کار کرده اید؟Viva video. Video maker
در کدام یک از شبکه های اجتماعی زیر فعالیت دارید؟
  • تلگرام
به نظر شما کار خبرنگار ها چیست؟

آماده‌کردن‌وگرداوری‌وسامان‌دادن‌اخبار‌وانتقال‌آنها‌با‌وسایل‌ارتباط‌جمعی‌مثل‌رادیو‌یاتلویزیون‌به‌مخاطبان‌است

وقتی اسم خبرنگار رو میشنوید یاد چه چیزی میفتید؟

رسانه‌‌،قدرت،‌پژوهشگر،‌،فداکار

تعریف شما از واژه خبرنگار چیست؟

خبرنگار‌به‌نظرمن‌کسی‌است‌که‌باذوق‌واستعداد‌خودش‌ودوره‌های‌آموزشی‌که‌پشت‌سرگذاشته‌خبری‌را‌بدون‌تحریف‌به‌ عموم‌‌‌مردم‌میرساند

آیا بین دوستان و آشنایان کسی رو میشناسید که شغل رسانه‌ای داشته باشد؟ (صدا و سیما، خبرگزاری، روزنامه و...)

خیر